Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology
Gospodarka cyfrowa – zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST’21 – podobnie jak poprzednie edycje – jest spotkaniem świata nauki, biznesu i administracji. Podczas konferencji rozmawiać będziemy o najważniejszych zjawiskach i kierunkach zmian na rynku cyfrowym i ich wpływie na przyszłość zarządzania.

Główne tematy tegorocznej edycji, to:

 • projektowanie ścieżek i doświadczeń klienta w cyfrowym biznesie
 • przyszłość „smart” – ujęcie technologiczne i społeczne
 • sztuczna inteligencja w sektorze publicznym – regulacje, zastosowania, perspektywy
 • dane – podstawowy surowiec gospodarki cyfrowej
 • COVID-19 – krajobraz po bitwie – cyfrowe doświadczenia z pandemii

DEMIST jest także platformą wymiany informacji z całego spektrum gospodarki cyfrowej. Poniżej podajemy przykładowe tematy, które nas pasjonują i na które chcemy z Państwem porozmawiać:

 • wpływ cyfryzacji na rynek globalny i rynki lokalne
 • kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej i e-społeczeństwa
 • innowacyjność w gospodarce cyfrowej
 • technologiczne aspekty wirtualizacji rynków i społeczeństw
 • technologie cyfrowe a przedsiębiorczość
 • problematyka bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej
 • wyzwania regulacyjne i prawne dla gospodarki cyfrowej
 • aktualne problemy informatyki ekonomicznej
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie projektami w gospodarce cyfrowej
 • marketing interaktywny
 • finanse cyfrowe
 • zadania i koncepcje rozwoju współczesnej edukacji menedżerskiej

Skip to content