Dzień I – 16 listopada 2021 r.
9:00 – 9:10 Otwarcie konferencji dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki, prof. PW
Przewodniczący Rady Naukowej DEMIST’21, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
9:10 – 9:30 Wystąpienie otwierające dr hab. inż. Jarosław Domański
Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
9:30 – 11:10
Blok tematyczny: Projektowanie doświadczeń klienta cyfrowego biznesu
przewodniczący: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
9:40 – 10:00 Wykład ekspercki:
Tomasz Żmuda (Head of UX & Conversion, Morele.net)
Audyt w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego
10:00 – 10:20 Wykład ekspercki:
Przemysław Pawełek (Senior Enterprise Architect, Circle K Business Centre)
Wpływ COVID-19 na projektowanie produktów
10:20 – 11:00 Panel dyskusyjny: Znaczenie doświadczeń klienta w kreowaniu propozycji wartości Moderator:
Artur Gąsiorkiewicz (WZ PW)
Uczestnicy:
Marcin Kordowski (Kordowski Digital)
Joanna Ostafin (Project: People, DesignWays Conf & DesignWays Hub)
Przemysław Pawełek (Circle K Business Centre)
Beata Rąbińska (Kantar Polska)
Tomasz Żmuda (Morele.net)
11:00 – 11:10 Q&A  
11:10 – 11:20 Przerwa  
11:20 – 13:00
Blok tematyczny: Dane – podstawowy surowiec gospodarki cyfrowej
przewodniczący: mgr Radosław Zając
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
11:30 – 11:50 Wykład ekspercki:
dr hab. Andrzej Wodecki (Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
Dane mają lepszy pomysł…
11:50 – 12:10 Wykład ekspercki:
Usamah Afifi (CxTech)
Dane transakcyjne i zachowania klientów
12:10 – 12:50 Panel dyskusyjny: Jakość danych i wnioskowanie Moderator:
Radosław Zając (WZ PW)
Uczestnicy:
Usamah Afifi (CxTech)
Katarzyna Rostek (WZ PW)
Andrzej Wodecki (WZ PW)
12:50 – 13:00 Q&A  
13:00 – 13:10 Przerwa  
13:10 – 14:50
Blok tematyczny: Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym – regulacje, zastosowania, perspektywy
przewodniczący: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
(Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
13:20 – 13:40 Wykład ekspercki:
dr Dominika Kaczorowska-Spychalska (Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego)
Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym – czy można się z nią zaprzyjaźnić?
13:40 – 14:00 Wykład ekspercki:
Mateusz Jakubik Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w iSecure Sp. z o.o., Ekspert w Fundacji AI LAW TECH, Doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
Roman Bieda Counsel w Kancelarii Maruta Wachta, Prezes Zarządu Fundacji AI LAW TECH
Etyczne aspekty sztucznej Inteligencji
14:00 – 14:40 Panel dyskusyjny: AI w sektorze publicznym: mit czy hit? Moderator:
Regina Lenart-Gansiniec (UJ)
Uczestnicy:
Patryk Choroś (Freelancer, Ekspert)
Grzegorz Zajączkowski (Lider Cyfryzacji KE na Polskę, Ekspert Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Polskich Portów Lotniczych)
Ewa Ziemba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
14:40 – 14:50 Q&A  
14:50 Zamknięcie pierwszego dnia konferencji  

 

 

Dzień II – 17 listopada 2021 r.
9:00 – 9:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji mgr Agnieszka Kucharska, dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego DEMIST’21
9:10 – 10:50
Blok tematyczny: Przyszłość „smart” – ujęcie technologiczne i społeczne
przewodniczący: dr inż. Olga Sobolewska
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
9:20 – 9:40 Wykład ekspercki:
Bartosz Mazur (Miasto Rybnik, UX Mobility)
Cyfryzacja i przestrzeń miejska
9:40 – 10:00 Wykład ekspercki:
Sebastian Kawałko (LeadingCities)
Miasto jako platforma
10:00 – 10:40 Panel dyskusyjny: Miasto cyfrowe Moderator:
Olga Sobolewska (WZ PW)
Uczestnicy:
Marcin Blicharski (Biblioteka Mokotów m.st. Warszawy)
Sebastian Kawałko (LeadingCities)
Bartosz Mazur (Miasto Rybnik, UX Mobility)
Marta Skierniewska (WZ PW)
10:40 – 10:50 Q&A  
10:50 – 11:00 Przerwa  
11:00 – 12:40
Blok tematyczny: COVID-19 – krajobraz po bitwie – cyfrowe doświadczenia z pandemii
przewodniczący: dr inż. Grzegorz Kunikowski
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
11:10 – 11:30 Wykład ekspercki:
dr Piotr Korneta (CortenMedic)
Pandemia – zagrożenia i szanse dla polskich firm
11:30 – 11:50 Wykład ekspercki:
Wojciech Janek (GovTech Polska, KPRM)
Wpływ pandemii COVID-19 na podejście do publicznego sektora edukacji
11:50 – 12:30 Panel dyskusyjny: Pandemia w perspektywie wybranych organizacji Moderator:
Grzegorz Kunikowski (WZ PW)
Uczestnicy:
Wojciech Janek (GovTech Polska, KPRM)
Piotr Korneta (CortenMedic)
Robert Król (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa)
Agnieszka Ładna (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa)
Aleksandra Ślaska (HP)
12:30 – 12:40 Q&A  
12:40 – 12:50 Przerwa  
12:50 – 14:45
Prezentacje prac naukowych
przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki, prof. PW
(Przewodniczący Rady Naukowej DEMIST’21, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
13:00 – 13:15 Prezentacja:
dr hab. Krzysztof Piech
(Uczelnia Łazarskiego)
Zarządzanie w startupie blockchainowym
13:15 – 13:30 Prezentacja:
dr Sławomir Wyciślak
(Uniwersytet Jagielloński)
Real Time Visibility in a Transportation Network of a Complex Supply Chain
13:30 – 13:45 Prezentacja:
dr hab. Danuta Szwajca
(Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej)
The use of digital communication channels by Polish consumers – changes caused by the pandemic
13:45 – 14:00 Prezentacja:
mgr Dorota Walentek
(doktorantka Politechniki Częstochowskiej)
Egzemplifikacja koncepcji zero waste w aspekcie smart cities
14:00 – 14:15 Prezentacja:
mgr inż. Anna Nowacka
(doktorantka Politechniki Częstochowskiej)
Wpływ technologii cyfrowych na model doskonalenia kompetencji pokoleń. Uwarunkowania COVID-19
14:15 – 14:30 Prezentacja:
dr Katarzyna Modrzejewska
(Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Politechnika Warszawska)
w imieniu zespołu:
prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
dr Katarzyna Modrzejewska
mgr Paweł Huras
(doktorant Wydziału Zarządzania, Politechnika Warszawska)
Digital Innovation Hubs – nowy element ekosystemu innowacji Mazowsza
14:30 – 14:45 Prezentacja:
dr hab. Andrzej Wodecki
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
Uczenie maszynowe w zarządzaniu wiedzą: możliwości i wyzwania
14:45 Zamknięcie konferencji  

 
 
 

Skip to content